Grigore Vieru-o lacrimă a ființei românești

Похожее изображение

„După iarbă, modestia este cea mai călcată în picioare

(Grigore Vieru)

        Miercuri, 14 februarie 2017, ora 16:00, în sala de festivități,  se va organiza un spectacol muzical – literar în memoria poetului Grigore Vieru cu participarea elevilor din Școala Profesională, com. Bubuieci, mun. Chișinău. În cadrul recitalului vor fi menționate mai multe teme  abordate de poet în creația sa ca patria, mama, limba. De asemenea, copilăria –  ca cea mai frumoasă perioadă  a vieții. Cântecele pe versurile lui Grigore Vieru care au fost pilonul mobilizării neamului pentru valorificarea valorilor.

  Misiunea Şcolii Profesionale com. Bubuieci este de a forma personalităţi integre, profesionişti responsabili, creativi și cu inițiativă în domeniile: afaceri şi administrare, servicii personale și agricultură, oferind atenție maximă și mediu stimulativ fiecărui elev și angajat.

Viziunea

    În anul 2021 Școala Profesională com. Bubuieci este o școală modernă, în continuă dezvoltare, oferă servicii educaționale de calitate prin intermediul unui corp didactic profesionist, nota medie a absolvenților la examenul de calificare este cel puțin 8,5.
Suntem flexibili pentru a asigura management participativ, parteneriate eficiente, incluziune socială.
Instituția este asigurată cu materiale didactice necesare, laboratoare care corespund în proporție de 70% cerințelor standardelor europene. Atelierele didactice de la meseriile: Floricultor și Apicultor corespund 50% standardelor europene.
70% din elevi desfășoară stagiul de practică la agenți economici lideri.
Școala implimentează proiecte educaționale în parteneriat cu agenți economici.
Eficiența energetică a instituției a crescut cu 30% datorită schimbării geamurilor a edificiilor şi termoizolării pereţilor externi.
Sala de festivități este renovată și dotată cu mobilier multifuncțional pentru desfășurarea activităților extrașcolare și comunitare.
Toți elevii au acces la surse de informare electronice inclusiv manuale electronice de specialitate și literatură artistică.
Condițiile de trai în căminul nr.2 sînt îmbunătățite în proporție de 80 la sută.
Resursele extrabugetare constituie 10% din bugetul instituției.

Școala Profesională, com. Bubuieci, mun. Chișinău

Vă invită să participați, miercuri, 15 noiembrie 2017, ora 16:00,

în sala de festivități, la  concursul „Balul Bobocilor- 2017”

Vă așteptăm să celebrăm împreună bucuria

ADOLESCENȚEI!

“Stimaţi profesori, şi părinţi!

Dragi elevi!

    Este prima zi de şcoală şi este un nou început. Venim în sălile de clasă pentru a acumula cunoştinţe noi. Avem în faţă nouă luni de studii pentru a consolida valorile învăţământului nostru: Cunoaşterea, Afirmarea, Verticalitatea!

Stimaţi profesori, viitorul tinerei generaţii este în mâinile voastre şi vă mulţumim pentru efortul pe care-l depuneţi. Noul an de studii vine şi cu multe reforme pentru a moderniza procesul educaţional, astfel încât şcoala – templul cunoştinţelor, să aibă mai multă autonomie şi putere de decizie.

Dragi elevi, aveţi încredere în forţele proprii! Ajutati-vă unii cu alţii, fiţi prietenoşi, fiţi convinşi că sunteţi puternici şi pregătiţi! Sunteţi viitorul Republicii Moldova şi cu siguranţă veţi reuşi!

Mulţumim tutoror pentru pregătirea către noul an şcolar. Să parcurgem aceste nouă luni de şcoală cu demnitate şi să avem cele mai bune rezultate”.

Cu respect,

Directorul școlii    Z. Sajin