Scoala Profesionala Bubuieci Scoala
Profesionala Bubuieci
022-41-49-71 Telefon
SP Bubuieci
Director adjunct pentru instruire și producție/ educație
Șefii de comisii metodice
Maiștri-instructori/ Profesorii/ Diriginții
Pedagog social
Bibliotecar
Director adjunct pentru gospodărie și producție
Șef cantină
Asistent medical
Intendent mobiliar
Mecanic/ Electrician/ Magazinier/ Operator sală de cazane
Șef secție practică
Maiștri-instructori
Contabil șef
Contabil adjunct