Scoala Profesionala Bubuieci Scoala
Profesionala Bubuieci
022-41-49-71 Telefon

Consiliu de administratie 2021

31.05.2021
Scoala Profesionala Bubuieci

Şedinţele consiliului administrativ pentru anul de studii 2020-2021

pentru luna iunie

Nr.d/o                 Subiecte discutate data Responsabil
1. Cu privire la rezultatele verificării desfășurării practicii în producție   Șef secția practică
2. Cu privire la orientarea profesională.   Director adjunct instruire și educație
3. Cu privire la elaborarea și aprobarea testelor de evaluare pentru examenele de calificare (anul II)   Director adjunct instruire și producere
4. Cu privire la stabilirea datei și aprobarea ordinii de zi pentru CP   Director adjunct instruire și producere
5. Cu privire la reparația curentă a sălilor de clasă, secțiilor cantinei, laboratoarelor, cămine    Director adjunct pentru gospodărie
6. Cu privire la elaborarea planului managerial pentru anul de studii 2021-2022   administrația
7. Cu privire la oportunitatea de a finanța cursurile de psihopedagogie 50/50, recalificare   Directorul, contabil-șef
8. Oportunități de solicitare/modificare a bugetului în baza economiilor acumulate în primul semestru al anului calendaristic   Directorul, contabilul.
9. Evaluarea și recepționarea lucrărilor de reparație curentă ( fațada școlii, fațada sălii de sport, sisteme de scurgere)   Director adjunct pentru gospodărie
10. Cu privire la achiziționarea consumabilelor pentru organizarea și desfășurarea probei practice   Șef secție practică
11. Diverse (cu privire la pregătirea mapei pentru formarea continuă a adulților; premierea elevilor de la meseria Apicultor, cu privire la menționarea doamnei Zestrea Maria, pentru rezultate în cadrul activității practice „Lucrarea de probă, preparate din pește” etc   administrația
  • 14.02 KB