Scoala Profesionala Bubuieci Scoala
Profesionala Bubuieci
022-41-49-71 Telefon

Consiliul Profesoral – 05 ianuarie 2021

05.01.2021
Scoala Profesionala Bubuieci

Ordinea de zi

al Consiliului Profesoral

din 05 ianuarie 2021

ora 10.00

Aprobat__________

Directorul Școlii Sajin Zinaida

 

  1. Cu privire la rezultatele procesului instructiv-educativ pentru semestru I al anului de studii 2020-2021

Raportor: Directorul, Director adjunct pentru instruire și educație, Director adjunct pentru instruire și producere, Șef secție practică,  Șef comisie metodică, pedagog social,  președintele sindicatelor, contabil șef, bibliotecar, asistenta medicală, psiholog școlar.âț

 

  1. Cu privire la realizarea planului financiar pe anul de studii 2020-2021

Raportor: Contabil șef

  1. Cu privire la realizarea obiectivelor planului strategic

Raportor: Director

  1. Cu privire la realizarea planului de activitate a comisiilor metodice

Raportor: Președinții comisiilor metodice

  1. Cu privire la planificarea concediului pentru anul de studii 2020-2021

Raportor: Director

  1. Cu privire la aprobarea programei de formare inițială la meseria “Apicultor” pentru copii cu SOS Autism .

Raportor: Stîngaci Aliona

  1. Diverse
  • Actualizarea și respectarea prevederilor codului de etică a CD
  • Aprobarea raportului cu privire la împlementarea planului sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul educației 2017-2020
  • Cu privire la desfășurarea procesului instructiv- educativ în instituție în condiții de pandemie.