Scoala Profesionala Bubuieci Scoala
Profesionala Bubuieci
022-41-49-71 Telefon

Consiliul de administrație

08.10.2020
Scoala Profesionala Bubuieci

Consiliul de administrație 

08.10.2020

Şedinţele consiliului administrativ pentru anul de studii 2020-2021

                                                       luna octombrie

Nr. d/o

Subiectele Data Responsabil

1.

Cu privire la pregătirea instituţiei, căminului, cantinei către sezonul rece Director adjunct pentru gospodărie și producere

2.

Cu privire la Regulamentul-cadru de funcţionare a instituţiilor de învăţămînt tehnic-secundar. Respectarea fişelor de post

Director

3.

Cu privire la respectarea igienei- sanitare în instituţie. Măsuri de profilaxie

Asistent medical

4.

Cu privire la organizarea şi desfăşurarea şedinţei cu părinţii . Elaborarea ordinii de zi

Director adjunct pentru instruire şi educaţie

5.

Cu privire la efectuarea evaluării interne a calității. Aprobarea și  elaborarea graficului.

Director

6.

Cu privire la organizarea seminarului instructiv  pentru cadrele nou angajate.

Director adjunct pentru instruire și producere, șefii de comisii metodice

7.

Cu privire la organizarea seminarului instructiv-metodic axat pe metode activ participative centrate pe elev în contextul predării sincrone/asincrone

Director adjunct pentru instruire şi producere, cadrele care se atestează

8.

Cu privire la realizarea activităților din foaia de parcurs în cadrul proiectelor DevRam, APM

Director, echipa managerială

9.

Cu privire la aprobarea planului de activități  la protecția civilă, aprobarea ordinilor cu comisiile SE

DAIE

10.

Diverse:

Ø Participarea la concursul gastronimic;

Ø Cu privire la prezentarea rapoartelor rezultatelor evaluării inițiale la disciplinele de cultură generală;

Ø Cu privire la publicarea activității instituției în ziarul Făclia;

Ø Cu privire la crearea grupului de lucru pentru elaborarea raportului de autoevaluare la meseria Cofetar

Ø Cu privire al numirea comisiei de triere

Șef secție practică

DAIP

directorul