Scoala Profesionala Bubuieci Scoala
Profesionala Bubuieci
022-41-49-71 Telefon

Ordinea de zi consiliul administrativ pentru anul de studii 2021-2022 luna octombrie

12.10.2021
Scoala Profesionala Bubuieci

 

Nr. d/o Subiectele Data Responsabil
1.       Cu privire la modelul de instruire în condiții de pandemie pe perioada 01.10- 14.10.2021 01.10.2021 directorul
2.       Cu privire la pregătirea instituţiei, căminului,cantinei către sezonul rece   Director adjunct pentru gospodărie și producere
3.       Cu privire la Regulamentul-cadru de funcţionare a instituţiilor de învăţămînt tehnic-secundar. Respectarea fişelor de post   Director

 

4.       Cu privire la respectarea igienei- sanitare în instituţie. Măsuri de profilaxie   Asistent medical

 

5.       Cu privire la organizarea şi desfăşurarea şedinţei cu părinţii . Elaborarea ordinii de zi   Director adjunct pentru instruire şi educaţie
6.       Cu privire la efectuarea controalelor tematice. Elaborarea graficului.   Director adjunct pentru instruire şi producere, șefii de comisii metodice
7.       Cu privire la organizarea seminarelor  metodice.   Director adjunct pentru instruire și producere, șefii de comisii metodice
8.       Cu privire la elaborarea plănuirilor de lungă durată a activităților comisiilor metodice pentru anul de studii 2021-2022, ținând cont de obiectivele de dezvoltare a instituției.   Director adjunct pentru instruire şi producere,

șefii de comisii metodice

9.       Cu privire la aprobarea planului de activități  la protecția civilă, aprobarea ordinilor cu comisiile SE   Directorul adjunct pentru instruire și educație
10.  Cu privire la aprobarea sporului pentru performanță pentru  perioada aprile-iunie 2021 al anului de studii 2020-2021   Membrii CA
11.  Cu privire la organizarea evaluării finale în cadrul grupei de șomeri.   Șef secție practică
12.  Cu privire la formarea comisiei de triere.   Director
13.  Cu privire la alocarea resurselor financiare pentru cursurile de formare continuă obligatorii   Director adjunct pentru instruire şi producere
14.  Diverse: Ziua profesională  lucrătorului din învățământ. Acordarea primei unice din economiile acumulate.   administrația

 

 

  • 16.44 KB