Scoala Profesionala Bubuieci Scoala
Profesionala Bubuieci
022-41-49-71 Telefon
Scoala Profesionala Bubuieci Scoala Profesionala Bubuieci Scoala Profesionala Bubuieci
Perioada de studii

2 ani

Forma de invățământ

Cu frecvența la zi

Despre specialitate

Misiunea meseriei Cofetar:

Formarea abilităților și deprinderilor practice la elevi specifice meseriei Cofetar în conformitate cu  cerințele actuale ale pieții muncii prin motivarea și stimularea cadrelor didactice.
Conform Standardului Ocupaţional, Cofetarul trebuie să deţină competenţe profesionale, precum:
 Competenţe profesionale generale:
– Integrarea progreselor tehnologice şi tendinţelor de dezvoltare din domeniul industrie alimentară în activitatea profesională;
–  Organizarea eficientă a activităţii profesionale, întocmirea documentelor specifice domeniului industriei alimentare;
– Aplicarea tehnologiilor relevante domeniului, în condiţiile protejării sănătăţii proprii, celor din jur şi a securizării mediului înconjurător;
– Aplicarea normelor de igienă şi de siguranţă a alimentelor;
– Asigurarea calităţii proceselor şi produselor specifice domeniului;
– Respectarea cadrului legal şi normativ-reglator de referinţă în procesul de realizare a atribuţiilor ocupaţionale;
– Comunicarea în diverse circumstanţe de raport cu membrii echipei de lucru, superiorii şi alte persoane de referinţă, în limbaj profesional specific domeniului industrie alimentară;
– Acţionarea în baza cerinţelor şi valorilor profesionale în vederea asigurării rezultatelor optime la locul de muncă.

 

Angajare

  • Cofetar

Admiterea

dupa finisarea gimnaziului in baza de concurs.