Scoala Profesionala Bubuieci Scoala
Profesionala Bubuieci
+373 68 094 876 Telefon
Scoala Profesionala Bubuieci Scoala Profesionala Bubuieci Scoala Profesionala Bubuieci

Despre noi

Misiunea Școlii Profesionale com. Bubuieci , mun. Chișinău este de a forma personalități integre, profesioniști responsabili, creativi și cu spirit de inițiativă în domeniile: afaceri și administrare, servicii personale și agricultură acordând atenție sporită pregătirii profesionale de calitate și asigurând un mediu stimulativ fiecărui elev și angajat.

De-a lungul anilor de activitate:

6

meserii

acreditate

100%

infrastructură

renovată

25 000

absolvenți

Școala Profesională com. Bubuieci, mun. Chișinău este asigurată cu următoarele resurse materiale:

Spații școlare:

 • un bloc de studii cu 11 cabinete cu capacitatea de 300 de locuri dotate cu materiale didactice, videoproiector și ecran de proiecție;
 • un laborator la meseriile Vânzător, Vânzător produse alimentare, Controlor- casier cu capacitatea de 15 locuri de muncă dotat cu echipament care corespunde în proporție de 90% cerințelor pieții muncii;
 • un laborator la meseria Bucătar, Cofetar cu capacitatea de 15 locuri de muncă care corespunde în totalitate standardelor europene;
 • un laborator la meseria Apicultor dotat cu tehnică de ultimă generație;
 • o seră didactică la meseria Floricultor care corespunde standardelor.

Spații auxiliare:

 • 2 cămine cu o capacitate de 216 locuri, asigurate cu mobilier în proporție de 100%;
 • 1 cantină cu sală de mese cu o capacitate de  100 de locuri;
 • 1 sală de festivități cu o capacitate de 100 de locuri reparată capital;
 • 1 punct medical dotat;
 • 1 bibliotecă dotată cu fond de carte înnoit, mobilier și tehnologii informaționale;
 • 2 depozite.

Spații administrative:

 • birouri: director, director adjunct, secretară, contabil, psiholog, metodic.

 

Profesori

Scoala Profesionala Bubuieci

Sajin Zinaida
Director SP Bubuieci

Profesor Limba și Literatura română

Scoala Profesionala Bubuieci

Зарецкая
Мария Анатольевна

Проректор по образованию

Scoala Profesionala Bubuieci

Зарецкая
Мария Анатольевна

Проректор по образованию

Scoala Profesionala Bubuieci

Строцкий
Игорь Иванович

Проректор по науке и инновациям